การประชุมครูประจำเดือน พฤษภาคม


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมครูประจำเดือน พฤษภาคม พร้อมกับมอบของขวัญอวยพรวันเกิดคุณครูที่เกิดในเดือนนี้ และแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559