กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก โดยนำนักเรียนทำกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมีเททรายอะเบทลงตามแหล่งที่มีน้ำขัง เช่น วัด ชุมชน โรงเรียน โดยมีนางสาวพฤฒยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559