กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ โดยนำนักเรียนทำกิจกรรมเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่ภายในชุมชนและโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559