กิจกรรมสวดมนต์ยาว


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ยาวและทำสมาธิในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิ อดทน ส่งผลให้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน "วิถีธรรม วิถีไทย" โดยมีนางสาวพฤฒยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559