การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒,๓,๕และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒,๓,๕และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559