การประชุมใหญ่สมัยสามัญและเลือกตั้งคณะกรรมการรบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมใหญ่สมัยสามัญและเลือกตั้งคณะกรรมการรบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)ชุดใหม่ ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ โดยมีเรืออากาศเอกพันธ์เทพ ชื่นเนียม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพบูลย์ สนธิวัฒนานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559