กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  โดยในงานมีกิจกรรม ตอบคำถาม เล่นเกมส์ แสดงละครสั้น และการให้ความรู้กับนักเรียน พร้อมทั้งนำนักเรียนไปปลูกต้นไม้ ณ วัดทองสุทธาราม โดยมีนางสาวพฤฒยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559