งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร


สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม)  เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ -๑๐ มิ.ย.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559