พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ นักเรียนได้กล่าวคำบูชาครู คำปฏิญาณตน และร่วมกันร้องเพลงรางวัลของครู เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนจากการประกวดพานไหว้ครู โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559