พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อนำไปถวายแด่วัดทองสุทธาราม เนื่องในอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559