กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน จำนำพรรษา ณ วัดทองสุทธาราม


วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน จำนำพรรษา ณ วัดทองสุทธาราม โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559