งานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของนักเรียน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่ ผลงานนักเรียน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559