กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ปัญหายาเสพติด ในงานมีอ่านสารของนายกรัฐมนตรีโดยท่านผู้อำนวยการ
การแสดงของนักเรียน การให้ความรู้ โดยวิทยากรตำรวจ จาก สน.ประชาชื่น เปิดห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559