การอบรมแกนนำนักเรียน ณ วัดราชาธิวาส จัดโดย สพม.๑ กลุ่ม ๒


วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรมแกนนำนักเรียน ณ วัดราชาธิวาส จัดโดย สพม.๑กลุ่ม ๒ ในงานมีการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสร้างภาวะ ผู้นำให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม และสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้ โดยมีครูผู้ควบคุมและให้การดูแลโดย ครูปิยะ องอาจ ครูบิณฑ์ บุ่นวรรณา

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559