การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และการเขียนโครงการ


วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และการเขียนโครงการ ณ ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร คือ นางกอบกุล  อุสาโห รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ให้คำปรึกษาและแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2561 และการเขียนโครงการตลอดการอบรม โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู  เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559