กิจกรรมรับทุนการศึกษา ณ วัดทางหลวง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ณ วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยมี ท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) คุณครูนรีกานต์ โชติวัฒนตระกูล คุณครูอลิสลา ดวงจิตเลิศขจร คุณครูสุวรรณี ภมรประวัติ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย