ลูกเสือ ยบ.๒เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ได้นำนักเรียนเข้ารับกิจกรรมสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย โดยมี คุณครูมณเฑียน ลำดวน และลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559