กิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" กับทางธนาคารออมสิน


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" กับทางธนาคารออมสิน ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีครูคมขวัญ คงรอด และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559