กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในงานมีนิทรรศการมี่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ลักษณะการแต่งกาย อาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559