กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่น ในระดับชั้นม.๑-ม.๖ ตัวแทนนักเรียนกล่าว สดุดีพระคุณแม่ และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนคุณแม่ และนักเรียน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559