กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559