การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และภาคบ่ายการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ม.๔-ม.๖ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559