กิจกรรมการรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริม กิจกรรมสร้างสรรค์ “วันลอยกระทง”


วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสม ตามแผน ปฏิบัติการนักเรียนกรุงเทพฯปลอดภัย เนื่องในเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง โดยมีคุณครูมณเฑียร ลำดวน คุณครูปิยะ องอาจ คุณครูวิวัฒน์ บุญธรรม คุณครูพิชญ์สินี ไกรคงจิตต์ นายกิตติ วิกสิตะสิริ เข้าร่วมปฏิบัติ หน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559