การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้ให้มีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ได้ร่วมกับ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสนามสอบ ธรรมศึกษา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559