ออกเยี่ยมนักเรียน ห้องเรียนพิเศษทวิภาคี สาขาธุรกิจ ค้าปลีก (CP-ALL)


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ ครูพัณณิตา จันทร์สุขศรี ออกเยี่ยมนักเรียน ห้องเรียนพิเศษทวิภาคี สาขาธุรกิจ ค้าปลีก (CP-ALL) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ร้านสะดวกซื้อ 7 - ELEVEN

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559