กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียน โดยในภาคเช้าเป็นการทดสอบของนักเรียน ม.1-ม.3 และภาคบ่าย เป็นการทดสอบของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559