การอบรมนักเรียนชั้น ม.๓-ม.๖ เรื่อง เยาวชน ย.บ.๒ ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น จัดการอบรมนักเรียนชั้น ม.๓-ม.๖ เรื่อง เยาวชน ย.บ.๒ ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และรู้จักกฏจราจร วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ด.ต.ฮิม พันธ์กลาง โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนเข้าร่วม การอบรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559