โครงการค่าย ย.บ.๒ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมโครงการค่าย ย.บ.๒ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสโมสรสัญญาบัตร (กองเรือยุทธการ) ถนนเลียบชายคลอง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559