กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559