พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559