กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในงานมีกิจกรรมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด การแสดงของนักเรียน และการแข่งขันต่างๆของห้องสมุด โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559