ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (สาขาวิชาพลศึกษา)


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (สาขาวิชาพลศึกษา)