กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านโรคเอดส์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านโรคเอดส์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ในงานมีกิจกรรมพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการแข่งขันวาดภาพระบายสี และเรียงความ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ตามชุมชน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559