ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ


 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย