โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) รับประทานโล่รางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) รับประทานโล่รางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานเทียน ส่องใจ ครั้งที่ ๒๕ วันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ณ จามจุรีแสควร์ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับโล่รางวัล โดยมีรองผู้อำนวยการ คุณครูเพ็ญทิพย์ มามาก และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559