พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านเอดส์


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านเอดส์ งาน“เทียนส่องใจ”ครั้งที่ ๒๕ ณ โรงแรมตวันนา บางรัก กรุงเทพฯ ในการนี้ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านเอดส์ โดยมี นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการ คุณครูสุภาภรณ์ ดีช่วย คุณครูเพ็ญทิพย์ มามาก คุณครูพิชญ์สินี ไกรคงจิตต์ คุณครูบิณฑ์ บุ่นวรรณา ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559