กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด


 โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการค่าย ประธานเปิดค่าย ครูมณเฑียร ลำดวน ผู้อำนวยการฝึก ผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559