พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ในงาน มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559