กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559