โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ซึ่งมาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง สองโรงเรียน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559