ศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนโพธิมิตรวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดการศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนโพธิมิตรวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559