กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๐ ในงานมีพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรที่ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการ แสดงของนักเรียนต่างๆ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ชุมชน และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559