พิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส ประจำการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน ในพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส ประจำการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูปิยะ องอาจ ได้เข้าพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559