กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันครู ในงานมีการอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี บทอาศิรวาทพระคุณครู การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ครูที่ปรึกษาดีเด่น ครูบริหารจัดการชั้นเรียนดีเด่น และกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดี โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี นายไพบูลย์ สนธิวัฒนานนท์ อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายมนตรี พิมพาศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/AVSSW/คลิกที่นี่>>

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559