มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวที่บ้านประสบอัคคีภัย


วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวของเด็กหญิงชลธิชา ขจร นักเรียนชั้นม.๓ และเด็กชายบูรธัช ขจร นักเรียนชั้นม.๑ ที่บ้านประสบอัคคีภัย โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้ามอบเงินและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559