กิจกรรมตรวจสารเสพติดและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกัโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน จำนวน 362 คน ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบทั้ง 362 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559