งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในงานมีพิธีเปิดงาน กิจกรรมกตัญญุตากราบอำลาครู บายศรีสู่ขวัญ บูมน้องส่งพี่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559