ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559