โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ เป็นประธานในพิธีกล่าวทักทายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ และในโอกาสนี้โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่หน้าเสาธง ด้วยการมอบป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559