กิจกรรม “สัปดาห์ฆ่ายุ่งลาย”


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) ร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข  19 วงศ์สว่าง

จัดกิจกรรม  “สัปดาห์ฆ่ายุ่งลาย”   ประจำเดือนพฤษภาคม  2559  โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย เขตบางซื่อ

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559